#

Lokalny Ranking – Polska

Raport Doing Business w Polsce 2015, obejmujący swoim zakresem 18 miast w Polsce, wykazał, że najłatwiej jest założyć spółkę w Poznaniu, Gdańsku i Olsztynie, uzyskać pozwolenie budowlane w Bydgoszczy i Rzeszowie, zarejestrować przeniesienie własności nieruchomości w Białymstoku i w Zielonej Górze i wyegzekwować umowę w Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim.

Kliknij na nazwy miast aby uzyskać szczegółowe informacje. Kliknij na nagłówek kolumny, aby posortować dane.